Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Kompensacijų, lengvatų tvarka

 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-28 SPRENDIMO NR. TS-197 PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. TS-147 

Kazlų Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 7 punkto redakciją ir ją išdėstyti taip:

„7. Mokestis už vaiko išlaikymą neimamas, jeigu:

7.1. vaikui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

7.2.  mokykla nevykdo ugdymo programų;

7.3. paskelbus karantiną, epidemiją ar pandemiją, vaikas nelanko Mokyklos.“

2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimą    Nr. TS-50 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimo Nr. TS-197 pakeitimo“. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Mantas Varaška
Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-22 14:12:34

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man