Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Dažniausiai užduodami klausimai

NORITE UŽREGISTRUOTI PRAŠYMĄ Į DARŽELĮ?

Atidžiai perskaitykite Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašą, kurį rasite čia

Pildydami prašymą pateikite reikalingus duomenis, pasirinkite 1-3 darželius.

Jei pretenduojate į pirmumo teisę suteikiančias sąlygas, pateikite informacinėje sistemoje būtinus dokumentus.

Kaip sudaromos eilės?

Sausio 1 dieną eilės generuojamos ateinantiems mokslo metams pagal pirmumo teisę suteikiančias sąlygas (sąlygos lygiaverčios ir yra sumuojamos). Vasario 15 d. vaikai priskiriami į darželius. Ateinančių mokslo metų grupės komplektuojamos vasario 15 d. – kovo 1 d. Esant laisvų vietų, į grupes vaikai priskiriami visus metus.

Ką daryti toliau?

Gavus žinutę apie vaiko priėmimą į darželį:

 • per 5 darbo dienas patvirtinti, kad vaikas lankys darželį;
 • per 10 darbo dienų atvykti į ugdymo įstaigą ir pateikti reikalingus dokumentus.

Kur kreiptis pagalbos?

Kilus klausimų galite kreiptis į ugdymo įstaigas arba Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių.

 • Tel. nr. 861438143 , 8 340 63987

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
APIE VAIKŲ PRIĖMIMĄ Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS

 

 • Norėtume leisti vaiką į darželį, ką turime daryti?
  Pateikite prašymą elektroninėje sistemoje adresu www.ukmerge.lt /priėmimas į darželius.

 

 • Kaip prisijungti prie elektroninės sistemos?
  Prie elektroninės sistemos jungiamasi naudojant elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis.

 

 • Ar registruojant prašymą būtina pateikti išsamią informaciją apie abu tėvus?
  Labai svarbu, kad būtų pateikti vieno iš tėvų (globėjų) visi duomenys (to, kuris nurodomas pirmuoju). Tačiau geriau pateikti abiejų tėvų (globėjų) duomenis.

 

 • Kodėl reikia nurodyti elektroninį paštą ir kontaktinį telefono numerį?
  Pateikę prašymą elektroninėje sistemoje, tėvai gauna automatinius pranešimus. Pirmą – patvirtinantį sėkmingą registraciją. Antrą – patvirtinantį vaiko priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

 

 • Kaip sudaromos eilės į darželius?
  Kiekvienais metais sausio 1 dieną generuojamos eilės ateinantiems mokslo metams. Eilės į darželius generuojamos pagal pasirinktas ugdymo įstaigas, pirmumo teisę suteikiančias sąlygas, prašymo pateikimo datą. Vasario 15 d. vaikai suskirstomi į darželius. Ateinančių mokslo metų grupės komplektuojamos vasario 15 d.- kovo 1 d. Esant laisvų vietų, į grupes vaikai skirstomi visus metus.

 

 • Kiek lopšelių- darželių galima pasirinkti?
  Galima pasirinkti 1-3 ugdymo įstaigas. Priskiriant vaikus į darželius, vaikas pateks į tą ugdymo įstaigą, kurioje eilė trumpiausia.

 

 • Kokios yra pirmumo teisę suteikiančios sąlygos?
  Pirmumo teisę suteikiančios sąlygos: 
 • vaiko arba vieno iš tėvų (globėjų) faktinė gyvenamoji vieta Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, aptarnaujamoje teritorijoje;

 • ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

 • savivaldybės nustatyta tvarka vaikui skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

 • teisės aktų nustatyta tvarka vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba, skiriamas sveikatą tausojantis režimas;

 • mokyklą jau lanko kiti tos pačios šeimos vaikai.

 

 • Ar pirmumo teisę suteikiančios sąlygos yra lygiavertės?
  Taip. Pirmumo teisę suteikiančios sąlygos yra lygiavertės ir yra sumuojamos.

 

 • Kokia numatyta kontrolė dėl pasinaudojimo pirmumo prioritetais?
  Tėvai, registruodami prašymą ir pretenduodami į prioritetus dėl gyvenamosios vietos ar privalomo ikimokyklinio ugdymo, kartu pateikia ir prioritetą įrodančius dokumentus.

 

 • Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?
  Užregistravus prašymą informacinėje sistemoje, vaikui suteikiamas unikalus kodas. Pagal jį tėvai gali patys pasitikrinti sistemoje, kurioje eilės į darželį vietoje yra jų vaikas.

 

 • Ar galime pretenduoti į lopšelį-darželį, jei gyvename ne ugdymo įstaigai priskirtoje teritorijoje?
  Taip, galite. Tačiau neturėsite pirmumo prioriteto.

 

 • Gavome pranešimą, kad vaikas priimtas į darželį. Per kiek laiko turėtume kreiptis į ugdymo įstaigą?
  Labai svarbu, kad tėvai, gavę žinutę apie vaikų priėmimą į lopšelį-darželį, per 5 darbo dienas informacinėje sistemoje arba susisiekę su ugdymo įstaigos administracija, patvirtintų, kad vaikas lankys darželį. Per 10 darbo dienų tėvai turi atvykti į ugdymo įstaigą ir pateikti visus reikiamus dokumentus. Priešingu atveju, vaiko duomenys pašalinami iš informacinės sistemos.

 

 • Ar galima apsikeisti darželiais su kitais tėvais?
  To paties amžiaus grupės vaikų tėvams (globėjams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus prašymą Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriuje.

 

 • Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą?
  Taip, galite. Informacinėje sistemoje turite redaguoti anksčiau pateiktą prašymą ir nurodyti, į kurį lopšelį-darželį pageidaujate leisti vaiką. Būtina informuoti darželio, kurį dabar lanko vaikas, direktorių. Jei pageidaujamame darželyje yra laisvų vietų, vaikas perkeliamas finansiškai atsiskaičius su lankyta ugdymo įstaiga.

 

 • Pasikeitė vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Kada vyksta deklaruotos gyvenamosios vietos tikrinimas?Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir sudarant grupes – nuo vasario 15 d. iki kovo 1 d. (pagal einamųjų metų sausio 30 d. duomenis).

 

 • Kokie teisės aktai numato priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės darželius tvarką?
  Ukmergės rajono savivaldybėje priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas reglamentuoja Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašas (aktuali redakcija www.ukmerge.lt / priėmimas į darželius).

 

 • Neturiu interneto ir nesinaudoju elektronine bankininkyste, ar yra kitų galimybių pateikti prašymą?
  Tėvai (globėjai), neturintys galimybės užpildyti prašymo internetu, nustatytos formos prašymą pateikia mokyklos darbuotojui, atsakingam už mokyklos IS duomenų tvarkymą. Šis darbuotojas sudaro galimybę tėvams (globėjams) prisijungti prie IS, konsultuoja tėvus (globėjus) dėl prašymo registravimo arba pats užregistruoja prašymą. Būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko gimimo liudijimą ir dokumentus, patvirtinančias pirmumo teisę suteikiančias sąlygas, jei tokių esama.

 

 • Kur kreiptis pagalbos?
  Kilus klausimų galite kreiptis į ugdymo įstaigas. Atvykite į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių arba skambinkite tel. 8(340) 63987

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 13:37:56

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man